Extra Parkinsonnet therapeut!

Astrid van Staveren is geslaagd voor de opleiding. Gefeliciteerd Astrid! Daarmee hebben we een tweede Parkinsonnet-logopedist binnen onze praktijk! Prettig voor de dependance Venray! Joyce Walter en Astrid kunnen daarmee fungeren als achterwacht voor elkaar. De continuiteit van de zorg is beter gewaarborgd!